Close

પોતાની નીચે કામ કરનાર લોકોની સફળતામાં…

પોતાની નીચે કામ કરનાર લોકોની સફળતામાં જે સાચો આનંદ અનુભવે છે, એ જ મહાન લીડર બની શકે છે.
ધંધામાં આપણા સ્ટાફના માણસોની સફળતા આપણા આનંદનું કારણ બનવી જોઇએ.

(તમારા ધંધાના વિકાસ માટે એક્ષ્પર્ટ માર્ગદર્શન તમે જ્યાં હો ત્યાં, તમને જોઇએ ત્યારે…તમારો ઓનલાઇન બિઝનેસ કોચ…www.GujaratiBusinessGuide.com)

Leave a Reply

%d bloggers like this: