Close

ઘણીવાર અમુક ધંધાર્થીઓ આવું કહેતાં સંભળાય છે:…

ઘણીવાર અમુક ધંધાર્થીઓ આવું કહેતાં સંભળાય છે: “હું મારા સ્ટાફને મારા ફેમિલી મેમ્બર ગણું છું. અમારી કંપનીમાં સ્ટાફમાં બધાંય એક ફેમિલીની જેમ કામ કરે છે.” આ ખરેખર સાચું હોય, તો આપણે એ દરેકની સાથે એવો વ્યવહાર કરવો જોઇએ જેવો આપણે આપણા સંતાનો કે કુટુંબીજનો સાથે કરતાં હોઇએ. જો નિયમોની બાબતમાં આપણે સ્ટાફને અને પરિવારને અલગ કરી…