Close

બ્રાન્ડ એટલે…

બ્રાન્ડ એટલે…
આપણે પોતાના વિશે શું કહીએ છીએ એ નહીં, પરંતુ આપણાં કસ્ટમરો આપણા વિશે શું કહે છે, એ આપણી બ્રાન્ડ.
પરફેક્ટ બ્રાન્ડ એટલે?
આપણા બધા જ કસ્ટમરો આપણા વિશે એકી અવાજે, એક જ પ્રકારનાં, સારાં શબ્દો કહે, એ પરફેક્ટ બ્રાન્ડ.
તમારી બ્રાન્ડ વિશે તમારા બધાં કસ્ટમરો કયા શબ્દો બોલશે?
એ નક્કી કરવું તમારા હાથમાં છે.

(તમારા ધંધાના વિકાસ માટે એક્ષ્પર્ટ માર્ગદર્શન તમે જ્યાં હો ત્યાં, તમને જોઇએ ત્યારે…તમારો ઓનલાઇન બિઝનેસ કોચ…www.GujaratiBusinessGuide.com)

Leave a Reply

%d bloggers like this: